طی گزارشی اعلام شد:

یزد صنعتی ترین استان کشور شد

معادل 48.5درصد شاغلان استان یزد در بخش صنعت فعالیت می کنند لذا این استان یکی از صنعتی ترین استانهای کشور محسوب می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزنتایج آمارگیری نیروی کار سال ۹۳، استانهای البرز با ۴۵.۸ و چهارمحال و بختیاری با ۴۳.۸ درصد در مراتب دوم و سوم به لحاظ اشتغال صنعتی قرار دارند.

استان یزد که بیشترین اشتغال را در بخش صنعت در میان سایر استانهای کشور به خود تخصیص داده دارای نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد است. نرخ بیکاری این استان ۷.۸ درصد اعلام شده است.

** اشتغال بخش کشاورزی

همچنین استان خراسان شمالی با ۳۷.۷ درصد شاغل در بخش کشاورزی، بیشترین اشتغال در این بخش را در میان استان های کشور به خود اختصاص داده است. استانهای آذربایجان غربی و اردبیل به ترتیب با ۳۲.۸ و ۳۲.۷ درصد در مرتبه های بعدی به لحاظ اشتغال در این بخش قرار دارند.

** اشتغال بخش خدمات

استان تهران با ۶۱.۸ درصد بیشترین اشتغال را در بخش خدمات در میان استان های کشور به خود اختصاص داده است.

استانهای بوشهر با ۵۸.۳ و قم با ۵۴.۲ درصد در مرتبه های دوم و سوم قرار دارند.

تجمع ادارات و موسسات بخش های دولتی و خصوصی در تهران سبب شده که شاغلان بخش خدمات در این استان بیش از سایر استانهای کشور باشد و این در حالی است که بخش های صنعت با ۳۷.۱ و کشاورزی با ۱.۱ درصد در این استان زمینه ساز رشد بخش خدمات به میزان ۶۱.۷ درصد نبوده اند.

کارشناسان اقتصادی رشد بخش خدمات را در گرو رشد بخش های صنعت و کشاورزی می دانند به طوری که وقتی دو بخش یادشده رشد کنند نیاز به توسعه بخش خدمات است.

بخش خدمات در ایران به طور عام به شکل دلالی رشد کرده است و در واقع به دلیل رشد بخش های صنعت و کشاورزی شکل نگرفته است.

مقوله اشتغال در کشور سالهای متمادی است خدشه دار شده به گونه ای که بخش بزرگی از اشتغال در کشور که به طور عام در بخش خدمات می باشد به دلیل توزیع درآمدهای نفتی شکل گرقته است.

بسیاری از موسسات و ادارات با حجم انبوه کارمندانی مواجه هستند که ساعات کار مفید آنان کمتر از یکساعت است و این در حالی است که اگر بخش های صنعت و کشاورزی را در کشور پایه گذاری می کردیم می توانستیم نه تنها به افزایش درآمدهای غیرنفتی کمک کنیم بلکه از هزینه های دولت به واسطه نیروی کار بی اندازه ای که جایگاههای بدون کارمفید را اشغال کرده اند، رها شویم.

براساس گزارش نیروی کار سال گذشته، ۱۷.۹درصد شاغلان کشوردر بخش کشاورزی، ۳۳.۸ درصد بخش صنعت و ۴۸.۳ درصد در بخش خدمات فعالیت می کنند.

بخش نظردهی بسته شده است..