تحویل واحدهای مسکن مهر شهرستان خاتم

no-thumbs

فرماندار خاتم اعلام کرد : تمام واحدهای مسکن مهر این شهرستان در دولت یازدهم تکمیل و به متقاضیان تحویل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز« محمد زاده رحمانی» افزود : مسکن مهر شهر مروست شامل ۲۶ واحد بوده که همه این واحدها در سال ۹۳ تکمیل و به متقاضیان مسکن مهر تحویل داده شده است.
وی درباره اجرای این پروژه در شهر هرات افزود: فاز یک مسکن مهر شامل ۴۳ واحد بوده که همه آنها در اواخر سال ۹۲ در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. فرماندار خاتم اظهار کرد : فاز دوم مسکن مهر در هرات نیز شامل ۶۱ واحد بوده که ۳۶ واحد آن در اواسط سال ۹۳ تحویل شد و ۲۴ واحد باقیمانده نیز با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی است.

بخش نظردهی بسته شده است..