گف و گف خانه مطبوعات یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز

گفت:ازانتخابات خانه مطبوعات چه خبر؟!

گفتم: میخوای چه خبرباشه؟!

گفت:یعنی همه چیز سرجای خودشه؟!

گفتم: قبلا فقط مطبوعات محلی خانوادگی کار می کردنند، حالا برخی برای شرکت در جلساتی که ناهاری ، افطاری ویا هدیه ای باشه خانوادگی میان وامروز شنیده شده در انتخابات خانه مطبوعات قراره زن وشوهری ویا پدر پسری کاندید شوند؟!

گفت: مگه این خونه چی داره؟!

گفتم : اگه بخوایم پرونده برخی راباز کنم که در این خانه چه معرفی نامه ها و امتیازها یی برای کارشخصی گرفته اند وچه استفاده هایی از عنوان این خانه می کنند ،فصه هفتاد من کاغذ میشه؟!

گفت : مگه از این خبرها هم هست ؟!

گفتم : اصلاچرا نیروهای دلسوز وباتجربه وارد این عرصه نمیشن؟!

گفت: برای اینکه آنها آبرو واعتبار خود راکه از سر راه نیاوردن ؟!

گفتم: این اسامی که روی سایت خانه مطبوعاته درسته؟!

گفت: متاسفانه ارشاد وارد نمیشه تا بررسی کنه که این اسامی دارای شرایط لازم وواقعی جهت شرکت در انتخابات هستن یانه ؟!

گفتم: هنوز تاریخ برگزاری انتخابات مشخص نیست ، اما اسامی انتخاب شوندگان را از هم اکنون می دانیم ؟!

گفت : از یک روزنامه محلی یک اسم جهت رای دادن آورده اند از یکی دیگه بیش از ۲۰ نفر؟!

گفتم: این یعنی یک انتخابات طراحی  ومهندسی شده ؟!

  گفتم : نیروهایی که به عنوان هیات مدیره انتخاب می شن ،حداقل باید از شخصیت ، وجاهت واعتبار کافی درجامعه مطبوعات برخوردارباشند ، چه برسد در بین مسئولین و….؟

گفت:در این انتخابات برخی که همدیگر راهم قبول ندارند ، برای بدست آوردن رای ، فعلا باهم دادوستد وبده بستان کرده وبصورت خاله خرسه دوستی برقرار نموده اند؟!

گفتم :یک جوجه تیغی بایک کیوی کنار هم نشسته ودل داده وقلوه گرفته بودن،مامور پارک که به آنها مشکوک شده بود از جوجه تیغی پرسید، این کیوی چه نسبتی باتوداره ؟ جوجه تیغی گفت: داداشمه تازه از سربازی برگشته !!!

ندای عاشورا شماره ۱۶۳

بخش نظردهی بسته شده است..