اهدای اعضای کارگر شهرداری مهریز به بیماران

no-thumbs

اعضای بدن یک کارگر شهرداری مهریز به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزدر پی مرگ مغزی آقای محمد صالح نوروزی، اعضای بدن وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

اعضای بدن محمد صالح نوروزی کارگر ۵۵ ساله شهرداری مهریز یزد که در هفته جاری دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی، به بیماران نیازمند اهدا شد.

در پی این اقدام، امام جمعه مهریز در پیامی این حرکت را ستود:

ﺍﻳﻦ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﺩﺭﺩﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺮﺣﻮﻡ نوروزﯼ ﺑﺎ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻭ ﺟﺎﻧﻲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭﺍﻻ‌ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺭﻭﺡ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻬﻲ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻫﺪﺍﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺗﻮﺳﻂ فرزندان ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺟﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ، ﺳﺒﺐ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺣﻴﺎﺕ پدرتان ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

بخش نظردهی بسته شده است..