وقف یک منزل برای دارالقران در بهمن ابرکوه

no-thumbs

یک باب منزل مسکونی در بهمن ابرکوه برای انجام فعالیتهای قرانی وقف شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزرئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستا ن ابرکوه گفت: خانواده کارگران در یک عمل خیرخوهانه به یاد پدر مرحومشان منزل مسکونی که به آنها ارث رسیده بوده وقف دارالقران کردند.
 ابطحی افزود: این ساختمان به زیربنای چهارصد وبیست وشش متر به مبلغ صد وپنجاه میلیون تومان برای فعالیتهای قرآنی ومهد کودک قرآنی اهدا شد.

بخش نظردهی بسته شده است..