ابرکوه بزرگترین تولید کننده زردآلوی کشور

شهرستان ابرکوه با تولید 18000 تن زردآلو در سطح 1050 هکتار از باغات این شهرستان مقام اول تولید زردآلود در استان و کشور را دارا می باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزابراهیمی شهرستان های خاتم با ۶۵۰ هکتار و تفت را با ۲۰۰ هکتار زیر کشت زردآلو در مقام های دوم و سومی استان برشمرد و گفت ارقام کشت شده در این شهرستان ها نوری ، قیصی، تخم گردی ، فلکه ای ، خیاری ، زرقانی، خانی و محلی می باشد وی خاطر نشان کرد دهستان فراغه از توابع بخش مرکزی ابرکوه به عنوان بزرگترین تولید کننده زردآلو استان یزد محسوب شده و محصول باغات آن به استانهای مختلف کشور از جمله تهران ، اصفهان ، فارس و یزد صادر می شود

مدیر باغبانی این سازمان گفت آخر تیرماه کار برداشت زردآلود در مزارع و باغات استان به پایان میرسد.

محمد رضا ابراهیمی گفت با وجود سرمازدگی اسفند سال گذشته و کاهش ۳۰ درصدی این محصول در استان همچنان شهرستان ابرکوه با تولید ۱۸۰۰۰ تن زردآلو در سطح ۱۰۵۰ هکتار از باغات این شهرستان مقام اول تولید زردآلود در استان و کشور را دارا می باشد

مدیر باغبانی جهادکشاوزی استان سطح زردآلوی استان را ۲۳۵۰ هکتار اعلام کرد و پیش بینی کرد از این باغات ۳۱۰۰۰ تن محصول برداشت شود

ابراهیمی شهرستان های خاتم با ۶۵۰ هکتار و تفت را با ۲۰۰ هکتار زیر کشت زردآلو در مقام های دوم و سومی استان برشمرد و گفت ارقام کشت شده در این شهرستان ها نوری ، قیصی،  تخم گردی ، فلکه ای ، خیاری ، زرقانی، خانی و محلی می باشد

وی خاطر نشان کرد دهستان فراغه از توابع بخش مرکزی ابرکوه به عنوان بزرگترین تولید کننده زردآلو استان یزد محسوب شده و محصول باغات آن به استانهای مختلف کشور از جمله تهران ، اصفهان ، فارس و یزد صادر می شود

بخش نظردهی بسته شده است..