پرواز تهران- یزد مسافران را با استرس و ترس پیاده کرد

پرواز یزد – تهران بخاطر طوفان، در فرودگاه امام خمینی فرود آمد

بر اساس آنچه یکی از مسافران گفته، پرواز در حین مسیر با تکان های شدید ناشی از طوفان روبرو بود و این موجب ترس مسافران شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزپرواز یزد – به مقصد فرودگاه مهرآباد در فرودگاه امام خمینی فرود آمد.

خبرگزاری خبرآنلاین نوشته است:پرواز ۱۸:۳۰ دیروزشرکت آسمان از یزد به تهران بعلت طوفان شهر تهران، بجای فرودگاه مهرآباد در فرودگاه امام خمینی فرود آمد.

بر اساس آنچه یکی از مسافران گفته، پرواز در حین مسیر با تکان های شدید ناشی از طوفان روبرو بود و این موجب ترس مسافران شد.

هواپیما همچنین قصد داشت مجددا به حرکت درآید و مسافران را در فرودگاه مهرآباد پیاده کند که با اصرار مسافران، سرانجام ساعت ۲۰:۲۰ در فرودگاه امام خمینی، آنان هواپیما را ترک کردند.

بخش نظردهی بسته شده است..