جنگ بر سر آب؛ بحران قرن ۲۱

no-thumbs

در حالی که خشکسالی و بحران آب بسیاری از نقاط جهان را در بر گرفته، بساری درگیری آینده ملت ها را جنگ بر سرآب عنوان می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز به نقل از ایلنا خشکسالی بعنوان بی سروصداترین بلایای طبیعی؛ عاملی که بسیاری آن را دلیلی برای وقوع جنگ های آینده عنوان می کنند.  

خشکسالی جزء بلایای طبیعی نامحسوسی است که در کل حاصل کمبود بارش طی یک دوره ی ممتد زمانی به طور معمول یک فصل یا بیشتر است و این کمبود منجر به نقصان آب می شود و دمای بالا ، باد شدید و رطوبت نسبی پایین تر نیز در بسیاری از نقاط جهان با این پدیده همراه شده و به طرز قابل ملاحظه ای برشدت آن می توانند بیفزایند .

خشکسالی های اخیر درهرگروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ، نتایج اقتصادی ، تاثیرات زیست محیطی و دشواری های شخصی به بار آورده که جملگی باعث شده اند که آسیب پذیری تمامی جوامع به این پدیده ی زیانبخش طبیعی مد نظر قرار گیرد .  

در حال حاضر هیچ کشوری عملا برای منابع آب درگیر جنگ نشده اما متخصصان هشدار میدهند روزی منابع موجود آب ، کفاف مصرف جمعیت جهان را نخواهد داد و جنگ بر سر منابع آن بین کشورها آغاز خواهد شد. این پیش بینی با بررسی رقم رشد مصرف آب به میزان دو برابر رشد جمعیت در آینده نزدیک دور از ذهن نخواهد بود.

 یکی از مهم ترین مواردی که بسیار ی از سیاست ها به آن توجه دارند بحث آب و به موازات آن «بحران آب » و تبعاتی است که می تواند دراثر نبودش برای مردم جامعه و حتی یک حوزه زیست محیطی دشواری های زیادی ایجاد کند .

بطور کلی حدود ۷۰ درصد از سطح زمین را آب فرا گرفته است ولی متاسفانه بحران آب در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای کمربند خشک زمین مثل ایران ، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی فراروی آینده  جوامع خواهد بود.

در ایران نیز به گفته وزیر نیرو ۱۴ سال است که کشورمان به صورت مستمر با پدیده خشکسالی مواجه شده و شرایط میزان بارندگی های نسبت به سال های قبل بحرانی تر شده است.    

باید توجه داشت مقدار سرانه مصرف آب به شدت درحال افزایش است . دلیل این امر به افزایش سطح رفاه و به تبع آن تنوع نیازهای آبی مربوط می شود .

لذا آنچه مسلم زنگ های خطر کم آبی بصدا درآمده و باید راهکارهایی برای آن اندیشید و با جدیت دنبال کرد که از جمله آنها تولید محصولات با مصرف آب کمتر، رقابت کمتر برسر آب، نیاز کمتر به توسعه و ساخت سازه های زیر بنایی، افزایش ایمنی و امنیت تولیدات غذایی، فرهنگسازی برای صرفه جویی و درست مصرف کردن است.

بخش نظردهی بسته شده است..