آئین سنتی «حفه کردن» در اردکان

no-thumbs

آرایش زن ها را در اردکان «َحفّه کردن» و زن آرایشگر را «َحفّه کن» می گویند و روزی که قرار بود شب آن عروس را به خانه ی داماد ببرند حفّه کن به خانه ی عروس دعوت می شد و اقوام داماد و اقوام عروس را حفه می کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزاین کار تقریباً تا ظهر طول می کشید و بعداً عروس را به حمّام می بردند و  تمام کسانی که اصلاح شده بودند به همراه  عروس به حمّام می رفتند.

لباس عروس و همراهان وی نیز توسّط پادوی حمّام به حمّام منتقل می شد و از تمام  کسانی که به حمّام رفته بودند با شربت و شیرینی پذیرایی می شد.

در حمّام نیز عروس معمولاً روی یک سینی بزرگ می نشست و وسایل حمّام او را در یک سینی کوچک تر که دارای سه پایه بود قرار می دادند.

چند نفر دلاّک، عروس و همراهان او را می شستند.هزینه حمّامی و دلاّک  و حفّه کن و… بر عهده ی داماد بود، بعد از بیرون آمدن از حمّام، همگی آرایش کرده، عروس را روی کرسی می نشاندند و معمولاً دو یا سه عدد صندلی در کنار کرسی عروس قرار داشت که زن ها و دخترهای جوان دیگر نیز در کنار او می نشستند.این مراسم با عربونه ( دایره ) زدن و پخش نقل و شیرینی همراه بود.

منبع: اردکان گویا به نقل از کتاب آداب و رسوم مردم اردکان، علی سپهری

بخش نظردهی بسته شده است..