مدیران اجرایی دانشگاه یزد معرفی شدند

no-thumbs

رئیس دانشگاه یزد در احکامی جداگانه، مدیران اجرایی این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزاولیا، رئیس دانشگاه یزد در احکامی جداگانه مدیران اجرایی دانشگاه یزد را منصوب کرد.

 

بر این اساس سیدمحمدتقی المدرسی به عنوان رییس شورای پذیرش و نظارت، ارزیابی و ارتقای شرکت‌ها / واحدها مرکز فناوری دانشگاه، علی‌محمد حاجی شعبانی به عنوان رییس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی، سیدمحسن میرحسینی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی، سعید سعیدا به عنوان مدیرمسئول نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، کاظم مندگاری به عنوان مدیر مسوول نشریه شهر و معماری بومی، فاطمه قادری به عنوان مدیر مسوول نشریه نقد ادب معاصر عربی معرفی شد.

 

وی همچنین سعید علیخانی را به عنوان مدیر مسوول نشریه «Algebraic Structures and their Applications »، علی طالبی به عنوان مدیر مسئول نشریه مدیریت آب در مناطق خشک، کمال امیدوار به عنوان مدیر مسئول نشریه کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی، زهرا نصراللهی به عنوان مدیر مسوول نشریه سیاستگذاری اقتصادی، حمیدرضا عظیم‌زاده به عنوان مدیر مسوول نشریه خشک بوم، علیرضا یاراحمدی به عنوان مدیر مسوول نشریه روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، سیدمحمدتقی المدرسی به عنوان دبیر شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌هامعرفی کرد.

بخش نظردهی بسته شده است..