یزد استان ممتاز در اجرای بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس کشور

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از استاندار یزد و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران ‌استان به‌منظور اجرای موفق بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس کشور با شعار "‌مدرسه ایمن، جامعه تاب آور" و کسب ر‌تبه ممتاز در این رابطه، تقدیر کرد.‌

به گزارش یزدی نیوز"اسماعیل نجار" رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از "محمدعلی طالبی" استاندار یزد و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران ‌استان به‌منظور اجرای موفق بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس کشور با شعار "‌مدرسه ایمن، جامعه تاب آور" و کسب ر‌تبه ممتاز در این رابطه، تقدیر کرد.‌

استان یزد با توجه به بهترین عملکرد در برگزاری بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس کشور و اقدامات انجام شده در این مانور، در کنار استان‌های آذربایجان شرقی، همدان و قزوین حائز اخذ رتبه ممتاز گردید.
 
منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..