مدیران باشگاه‌های ورزشی، به سامانه سلامت مراجعه کنند

رییس ستاد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی استان: مدیران باشگاه‌ها جهت بازگشایی اماکن ورزشی به سامانه سلامت مراجعه کنند.

به گزارش یزدی نیوز حسین شاهدی گفت: طبق دستورالعمل لازم الاجرای تهران، مدیران باشگاه‌ها جهت بازگشایی اماکن ورزشی در سامانه salamat.gov.ir وزارت بهداشت ثبت نام و بعد با کد رهگیری و مهر باشگاه به هیئت پزشکی – ورزشی مراجعه کنند

 وی ادامه داد: مدیران باید دستور المعمل بازگشایی اماکن ورزشی پس از کرونا، جدول فرم تاییدیه بهداشتی، فرم تعهد نامه مدیر باشگاه، فرم خوداظهاری و فرم غربالگری به طور کامل مطالعه و پر کنند.
شاهدی با بیان اینکه تعداد بازرسان ما محدود هستند افزود: باشگاه‌هایی از این روند یا مطلع نبوده و تبعیت نکردند که امیدوارم مدیران باشگاه‌ها و ورزشکاران مراقب باشند و موضوع را جدی بگیرند.
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..