پلمب ساخت و ساز‌های بنا شده در زمان شیوع کرونا

مالکان و پیمانکاران ساختمانی باید در اجرای پروژه ساختمانی خود پایبند به ضوابط، اصول مهندسی و قانونی باشند و از قانون عدول نکنند.

به گزارش یزدی نیوز مدیر منطقه دو شهرداری یزد اظهار داشت: ساخت و ساز‌های غیر مجاز شهری باعث آشتفتگی در شهر می‌شود و عزم و جدیت در همه دستگاه‌های متولی مانند شهرداری، نظام مهندسی ساختمان و دیگر دستگاه‌های مرتبط باید به وجود آید تا شاهد گشایشی در این ناهنجاری مهم در حوزه مدیریت شهری باشیم.

کشفی گفت: در حالی که تمام دستگاه‌های اجرایی و مخصوصاً شهرداری به سختی درگیر حفظ سلامتی مردم و مبارزه با کرونا بودند، تعدادی از افراد به صورت هدفمند اقدام به ساخت و ساز‌های غیر مجاز نمودند.
 
وی تصریح کرد: مالکان و پیمانکاران ساختمانی باید در اجرای پروژه ساختمانی خود پایبند به ضوابط، اصول مهندسی و قانونی باشند و از قانون عدول نکنند.
 
کشفی هدف از اجرای اقدامات پیشگیرانه در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز را تلاش برای ارتقای ضریب ایمنی و امنیت زندگی شهروندان، رعایت اصول شهرسازی و قواعد فنی و مهندسی عنوان کرد و تصریح کرد: یکی از اقدامات و وظایف متداول مدیریت شهری مقابله با این ساخت و ساز‌های غیر مجاز است و به همین دلیل است که شهرداری‌ها خود را مؤظف می‌داند به صورت مدام با بازرسی در محله و اماکن شهر، زمین‌های در حال ساخت و ساز غیر مجاز را شناسایی کرده و آن را پلمپ یا تخریب کنند.
 
شایان ذکر است از ابتدای سال جاری با حکم قضائی تاکنون ۵ مورد پلمپ، تعداد ۶ مورد تخریب و ۱۰ مورد پُرکردن گود و تعداد ۲۰ مورد جمع آوری نخاله‌های ساختمانی توسط منطقه دو شهرداری یزد اجرا شده است.
 
 
منبع:خیرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..