سروده شاعر میبدی در حمایت از مردم فلسطین

no-thumbs

"عبدالوهاب صادقی فیروزآبادی ”متخلص به "صادق” در آستانه روز جهانی قدس غزلی را با عنوان "خورشیدِ غزّه" سروده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز

 

 

(خورشیدِ غزّه)
پرسم که چشم و گوشِ جهانی ، سلیم نیست ؟
وجدان، شرف، به حرمتِ انسان ، حریم نیست ؟


خورشیدِ غزّه به چنگالِ گرگِ دون
آزاده ای مگر همه عالم ، مقیم نیست ؟


صد پاره پیکرِ طفلانِ بی گناه
قبحِ جنایتِ غزّه ، الیم نیست ؟


بر کودکان که دستِ نوازش، نیاز بود
این بمب ها بر سرِ آنان ، عظیم نیست ؟


آن دخترک که حسرتِ او ، هر فرشته داشت
از ترکشی که کمر زد ، دو نیم نیست ؟


آغوشِ گرمِ مادر و ، یا سایه ی پدر
اینجا نمانده خانه ، که در آن یتیم نیست


با انقلابِ سنگ ، خروشیده رعد گون
ابلیسِ قرن ، اجرتِ سنگ و رجیم نیست ؟


ای ادعّا گران ، به حقوق ِ بشر ، دروغ
این جامِ آبروی شما ، قدر ِ لحیم نیست


جرثومه های سامری و گوساله ای، فریب
ربطی به دینِ حضرتِ موسی کلیم نیست


"صادق” نوید ، قدس و فلسطین رها ز بند
زان توپ و تانکِ خصم، ببینم که بیم نیست

بخش نظردهی بسته شده است..