مبارزه با آفت شته و سن غلات در خاتم استان یزد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم گفت: مبارزه علیه آفت شته و سن در سطح هزار و ۵٠٠ هکتار مزارع گندم خاتم انجام شده است.

به گزارش یزدی نیوز مجتبی آغاز افزود: شته و سن مهمترین آفت غلات بوده و با تغذیه از شیره ساقه و جوانه گیاه باعث پوک شدن و کاهش شدید وزن و بازده محصول می‌شوند.

وی با بیان اینکه سطح کشت محصول گندم ۴ هزار و ۶٠٠ هکتار است، افزود : از چند روز پیش مبارزه مزارع گندم شروع شده و تاکنون هزار و ۵٠٠ هکتار علیه آفت شته و سن مادری و ٣۵٠ هکتار علیه پوره سن مبارزه شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم با اشاره به اهمیت مبارزه با سن گندم گفت: سن گندم مهمترین آفت غلات است که خسارت آن به صورت کمی کاهش میزان محصول و کیفی کاهش کیفیت گندم برای آرد و نان پدیدار می‌گردد.
مجتبی اغاز تأکید کرد مبارزه با این آفات باید با نظارت کارشناسان و در زمان مناسب انجام شود تا هم از خسارت احتمالی و کاهش عملکرد و همچنین از استفاده بیش از حد سموم و خسارت به محیط زیست جلوگیری شود.
وی افزود: سن زدگی بیش از حد مجاز موجب عدم خرید و برگشت محصول توسط مراکز خرید تضمینی گندم می‌شود. همچنین عدم مبارزه به موقع با این آفت باعث می‌شود در سال بعد جمعیت آفت سن افزایش یافته و خسارت بیشتری به مزارع وارد شود.
مجتبی آغاز از شهرستان خاتم به عنوان مهمترین قطب تولید غلات استان یاد کرد و گفت : سطح زراعی محصولات کشاورزی در شهرستان خاتم ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتاری است که ۴ هزار و۶٠٠ هکتارسطح زیر کشت گندم و ۱۰۰۰ هکتار آن به سطح زیر کشت جو اختصاص یافته است.
منبع: خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..