رزمایش مشترک گام دوم فاصله گذاری هوشمند در یزد

رزمایش مشترک گام دوم طرح فاصله گذاری هوشمند از امروز به طور همزمان در تمام شهرهای استان یزد آغاز شد.

به گزارش یزدی نیوزاین رزمایش با مشارکت بسیج اصناف، بسیج سازندگی و مراکز بهداشت استان و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در قالب ۱۲۰ تیم عملیاتی در سطح استان یزد آغاز و تا مهار کامل شیوع ویروس کرونا ادامه دارد.

 
کنترل رعایت پروتکل های بهداشتی، آموزش مقابله با شیوع کرونا و برخورد قانونی با صنوف متخلف از جمله مأموریت های محوله در این رزمایش بهداشتی است.
 
 
منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..