80درصد کودکان خیابانی نتیجه طلاق و اعتیاد اتباع خارجی

تکدیگری کودکان اتباع خارجی پدیده شوم این روزهای شهر یزد

درسال های گذشته شاهد کودکانی هستیم که میهمان ناخوانده ی کشورهای همسایه هستند و چهره شهر را با تکدی گری و دعوا و اغتشاش بر هم زده اند ولی کجاست مسئولی که وظیفه شناس باشد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمتولیان جمع آوری و ساماندهی کودکان خیابانی از بهزیستی گرفته تا شهرداری، کمیته امداد و یا سایر دستگاه های اجرایی، یکدیگر را به کم توجهی در مسئولیت شان، عدم تخصیص اعتبار، عدم اجرای صحیح و اصولی طرح متهم می کنند و در پی آن هنوز که هنوز است نه طرحی ریخته شده و نه کودک خیابانی سامان یافته است.
محبوبه داورانی کارشناس آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کل استان یزد در مصاحبه اختصاصی خود با تابناک یزد گفت:شناسایی این کودکان توسط مدد کار اجتماعی شکل گرفته و شامل افراد کمتر از ۱۸ سال می شود. وضعیت آنها بعد از جذب و پذیرش ،با توجه به سه نوع اقامت در مرکز چون اقامت کوتاه مدت که حداکثر تا ۲۱ روز در این محدوده حضور داشته و میان مدت بیشتر از ۲۱ روز تا یک سال و نیز دراز مدت که حضور کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در مراکز شبانه روزی تا پایان سن ۱۸ سالگی می باشد.
 وی در ادامه اضافه کرد: بعد از ۱۸ سالگی با توجه به گرفتن حکم رشد از دادگاه دیگر به بهزیستی ملحق نمی شوند امابعد از تشخیص و شناسایی وضعیت خانواده کودک، در صورت نداشتن صلاحیت نگهداری افراد در هر سنی آنها بعد از ۲۱ روز به مراکز شبه خانواده بهزیستی که شامل کودکان بدسرپرست و بی سرپرست شده ملحق می شوند.        
 داورانی با وجود تاسف برای کودکان کار و خیابانی با توجه به حضور آنها در شرایط کنونی جامعه و آسیب های زیادی که متحمل می شوند تعداد  کودکان شناسایی شده داخل استان یزد را  ۱۲۰ نفر دانست که ۲۱ دختر و ۸۱ پسر تحت نظر سازمان بهزیستی بوده که بیشتر این کودکان اتباع خارجی بوده و ۸۰  درصداین کودکان بچه های طلاق ،اعتیاد هستند.
  وی با بیان اینکه  این کودکان در شهر جولان داده گفت:بهزیستی بر اساس وظایف محوله ی خود کودکان را شناسایی کرده ولی متاسفانه دیگر دستگاه ها دربحث ساماندهی همکاری لازم را ندارند.از آنجا که همکاری بین بخشی در یزد ضعیف بوده و همین کار باعث عدم ساماندهی این کودکان است به عمده آسیب هایی که در کمین آنها بوده اشاره کرد : سؤء استفاده در حمل مواد مخدر ،قرار گرفتن در باندهای بزهکاری از جمله سرقت، سؤء استفاده جنسی و دیگر جراعم و عدم پیشرفت تحصیلی نسبت به دیگر همسالان  گوشه ای از این  آسیب ها  می باشد.                                             
 وی در بحث سواد آموزی با توجه به بی سواد بودن این کودکان ، به اجرای کارهای اوقات فراغت علاوه بر آموزش، حرفه آموزی و تشکیل کلاس های فرهنگی آموزشی توسط این سازمان اشاره کرد.                                                
   محبوبه داورانی گفت: کمک نیروی انتظامی، شهرداری و صدا وسیما در قسمت تبلیغات و بسته های فرهنگی را مفید دانست و بی ثمره ندانست. و طبق آیین نامه کودکان خیابانی خواستار اینکه شهرداری به ایجاد فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل سامان دهی کودکان خیابانی و کودکان کار شد که در حال حاضر بهزیستی این وظیفه را بر عهده گرفته است.                                             
 داورانی عنوان کرد:با توجه به  مستمری بگیر این کودکان به هزینه ی ۱۷۵ هزار تومان در مقابل تمامی خرجشان و هزینه های درمانی بالا از دانشگاه علوم پزشکی درخواست تخفیف برای این افراد را داشت.
از دیگر مشکلات به پذیرش کودکان از نیمه ی سال توسط سازمان آموزش و پرورش و آموزش مهارت های شغلی رایگان اشاره کرد.
 وی به حضور کمرنگ خیرین برای ساخت موسسه ای جهت حمایت این کودکان،حتی با یاری خود بهزیستی طلب یاری کرد. همچنین به دلیل اینکه اکثر این افراد اتباع بوده و بدون هیچگونه شناسایی و کارت بوده کمک هزینه ای اداره اتباع را بیان کرد.                            
وی گفت: با توجه به اینکه ساماندهی کودکان خیابانی زمانبر است و از آنجا که مشکل جدی آنها نداشتن صلاحیت نگهداری کودک توسط والدینی است که هر دو معتاد یا دارای فساد اخلاقی هستند یکی دیگر از مشکلات سامان دهی کودکان خیابانی ،نداشتن صلاحیت والدین جهت برگرداندن کودکان اتباع به خانواده آنها و عدم نگهداری آنها در مراکز نگهداری با توجه به نداشتن کارت اقامت و مدارک شناسایی است.

بخش نظردهی بسته شده است..