مگر دولت اعتدال هم تیم رسانه‌ای دارد؟

تیم رسانه‌ای دولت از ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین تیم‌های رسانه‌ای دولت‌ بعد از انقلاب است

مگر دولت اعتدال هم تیم رسانه‌ای دارد؟ واقعا نمی‌خواهم با این پرسش تیم رسانه‌ای دولت را تحقیر کنم بلکه صرفا می‌خواهم نقدی جدی داشته باشم بر فعالیت‌های رسانه‌ای بی‌رمق و بی‌تحرک و سنگین‌پای دولت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحمدرضا تاجیک فعال سیاسی در بخشی از گفت و گوی خود با روزنامه آرمان در پاسخ به این سوال که «برخی تیم رسانه‌ای دولت را ضعیف قلمداد می‌کنند و اعتقاد دارند در تفسیر و ترجمه موفقیت‌های دولت ناتوان بوده است. شما با این نظر موافق هستید؟» گفته: مگر دولت اعتدال هم تیم رسانه‌ای دارد؟ واقعا نمی‌خواهم با این پرسش تیم رسانه‌ای دولت را تحقیر کنم بلکه صرفا می‌خواهم نقدی جدی داشته باشم بر فعالیت‌های رسانه‌ای بی‌رمق و بی‌تحرک و سنگین‌پای دولت.

 تردیدی ندارم که این دولت به علت شرایط خاصش بیش از هر دولتی نیازمند یک تیم رسانه‌ای حرفه‌ای،خلاق و پرطراوت است، اما تردیدی هم ندارم که تیم رسانه‌ای دولت مستقر از ضعیف‌ترین و نامنسجم‌ترین و ناکارآمدترین تیم‌های رسانه‌ای دولت‌های بعد از انقلاب است.
با اندک تاملی بر هر صاحب تاملی واضح و مبرهن می‌شود که به لحاظ ساختاری چسبندگی و انطباق و همپوشانی لازم میان نهادهای مختلف اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای دولت مثل کمیته اطلاع‌رسانی، خبرگزاری و… وجود ندارد.

بخش نظردهی بسته شده است..