گزارش اجتماعی

نیمه گمشده و مخاطب خاص در دانشگاه است؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز به نقل از هفته نامه پرگار مکان هایی همچون دانشگاه خواه بعلت برخورهای فراوان ویا مجاورتی که وجود دارد فضا برای انتخاب های احساسی ایجاد می شود. وی حکم فرمایی این فضا را بیشتر به علت ورود دختر و پسر به محیطی غیر از آنچه تاکنون در آن بوده اند می داند و معتقد است: اکثراین احساسات سطحی و زودگذراست و نمی تواند پایدار باشد.    امروزه این شرایط فراهم آمده که جوانان معیارهای خود را مطرح  سازند و دانشگاه بعنوان مکانی برای آشنایی این شرایط را ایجاد کرده که دختران و پسران بتوانند به طورجزئی تری شخصیت ها را مورد بررسی قرار داده و فرد مورد نظررا انتخاب کنند. لیک  با گذر از این مسیر پر تردد چه چیزرا باید دید، چگونه چشم ها را بشوییم و با دید منطقی تری اطراف خود را بنگریم، چگونه می توان این مرحله از ازدواج یعنی آشنایی را با موفیت پشت سرگذاشته به گونه ای که دیگر جایی برای بازگشت به گذشته را در رویاهایمان باقی نگذاریم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه درخصوص اینکه افراد زیادی هستند که با ورود به دانشگاه در پی نیمه ی گمشده خود می گردند می گوید: اگرورود به دانشگاه با هدفی چون تقویت بنیه ی علمی باشد این مسائل کمتر دیده می شود. البته نقش خانواده ها در آموزش فرزندانشان بی تاثیرنیست. ورود به دانشگاه با این شعار" آشنایی با جنس مخالف" قابل انکار نیست، چرا که محیط جدید شرایط این گونه اندیشیدن رافراهم آورده است. حال باید توجه کنیم و جزییات را بهتر بررسی کنیم چرا که شناخت انسان ها مقوله ای نیست که به این راحتی میسرباشد و رفتارهای این دوره بیشتر تصنعی هستند تا برگرفته ازواقعیت. به نظر وی، لازم است به دانشجویان بیاموزیم که ورود به دانشگاه نباید حتما به ازدواج ختم شود.

  طباطبایی نیاز های آموزشی را قابل توجه دانست وعنوان کرد: اطلاع رسانی ها، اردوهای دانشجویی، ایجاد رقابت بین دانشجویان وهماهنگی با خانواده ها می  تواند کارسازباشد ضمن آنکه معیارها مشخص باشد ودرکنارآن ها برای انتخاب ها الویت بندی  صورت بگیرد. وی اشاره کرد: ازدواج  های دانشجویی می تواند موفق باشد بدین ترتیب که ازبین آن هایی  که به ثبت رسیده است ازدواج های دانشجویی نسبت به هم سن وسالان درمحیط غیردانشگاهی ازنتایج بهتری برخوردار بوده است.

همچنین اضافه کرد: توجه داشته باشیم که این آمارمربوط به ازدواج هایی است که جشن آن نیزدردانشگاه برگزارشده ونتایج به ثبت رسیده است واین مقوله جداست از آن که آشنایی صرفا توسط خود دانشجو انجام گیرد، حال پس ازگذشت دوره ای منتفی شده ویا جای خود را به آشنایی دیگری  بدهد. گاه بعدا خانواده ها درجریان قرارگرفته وبه همان رفتارهایی که قریب آن ها تصنعی بوده اند اکتفا می کنند و به ازدواج ختم می شود.

      برخورد ما با سوال های متعددی از دانشجویان که حضوردردانشگاه را یکی ازمهمترین فرصت ها برای آشنایی با جنس مخالف  می دانستند ایجاب کرد که نظرکارشناس را درمورد تفکیک جنسیتی و رابطه ای که می تواند با آشنایی جوانان داشته باشد جویا شویم.

    طباطبایی با بیان اینکه: تفکیک جنسیتی  تاکنون در بعضی دانشگاه به اجرا در آمده و به عنوان یکی ازمهمترین مقولات در بین دانشجویان و جامعه ی امروزمطرح است. ادامه داد: آشنایی های دانشجویی (خوب یا بد) می تواند زمینه ساز این مهم باشد ولی این طرح از جمله آن هایی است که با وجود جنبه های مثبت و منفی اش نیازبه بررسی های بیشتری دارد، زیرا ما تجربه ی آن را نداشته ایم و بازخوردهای آن را بررسی نکرده ایم.

 وی افزود: دربرخی از کلاس های درسی همچون معارف این طرح می تواند قابلیت داشته باشد وحتی طبق پژوهش های غربی ها نیزاین مساله به وضوح روشن شده و تجربه ی آن ها می گوید:تفکیک جنسیتی  می تواند نتایج علمی موفق تری را به دنبال داشته باشد.

     اگر بخواهیم آشنایی ها رابحث اصلی بدانیم باید در نظر بگیریم که محیط دانشگاه چقدر این امکان را می دهد که بتوانیم ازهم دانشگاهی خود شناخت پیدا کنیم، به خصوص اینکه رفتارها در این محیط تا حد بسیاری غیرواقعی هستند. اگرچه با صمیمیت بیشتر می توان به واقعیت نزدیک شد، اما آیا فرهنگ دینی ما این اجازه رامی دهد، آیا این امکان وجود ندارد که پس از گذشت مدتی آن چیزی را که وجود دارد در تضاد با آن چه می پنداشتیم ببینیم. آنجاست  که ایده آل ها ازما فاصله می گیرند و تلخی این فاصله آنگاه به کام ما می نشیند که احساسات خود را مغلوب عقل مان می بینیم.

     لیک آشنایی هایی ازاین قبیل نیازمند بررسی بیشتری هستند تا بتوان احساسات ناشی از برخوردهای فراوان دوران دانشجویی را ازاستدلالات قوی تفکیک کرد.

 

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..