دراولین جلسه هیأت اجرایی بنیاد امید ایرانیان

مدیران بنیاد امید ایرانیان در استان یزد انتخاب شد

رئیس، نایب رئیس هیات اجرایی و مدیر بنیاد امید ایرانیان در استان یزد انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزبنابر اعلام روابط عمومی بنیاد امید ایرانیان شعبه استان یزد، اولین جلسه هیأت اجرایی بنیاد امید ایرانیان شعبه استان یزد، عصر چهارشنبه ۱۰/ ۴/ ۹۴  در محل دفتر بنیاد با حضور آقای محمدحسین المدرسی رئیس شورای مرکزی و اعضای هیأت اجرایی تشکیل شد.

 

در این جلسه پس از ارائه گزارش رئیس شورا در خصوص انتخاب مسئولین بنیاد، رأی گیری به عمل آمد و مسئولین ذیربط به اتفاق آراء به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب شدند:

 

 

۱. آقای محمد مهدی وحدت به عنوان رئیس هیأت اجرائی

 

 

۲. آقای محمد جواد اولیاء به عنوان نایب رئیس هیأت اجرائی

 

 

۳. آقای محمدرضا طاقه باف به عنوان خزانه دار

 

 

۴. آقای محمدحسین المدرسی به عنوان مدیر بنیاد شعبه استان یزد، انتخاب و به دفتر مرکزی معرفی شدند.

 

در ادامه در خصوص شروع فعالیت کارگروه های بنیاد بحث و تبادل نظر به عمل آمد و مقرر شد در مرحله اول کارگروه های آموزش و پژوهش، رسانه و روابط عمومی، شهرستان ها و پشتیبانی و شاخه بانوان بنیاد استان یزد با همکاری و مشارکت اعضای شورای مرکزی نسبت به انتخاب اعضای کارگروه خود اقدام و پس از تأیید هیأت اجرائی فعالیت خود را رسماً آغاز نمایند.

بخش نظردهی بسته شده است..