خاتم مقام اول تولید گندم در یزد

no-thumbs

مدیر جهادکشاورزی شهرستان خاتم گفت : وجود منابع آبی متعدد در شهرستان سبب شده این شهرستان مقام اول تولید گندم استان را به خود اختصاص دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز،سید اسماعیل یزدانی گفت :سطح زیر کشت گندم شهرستان ۵۵۰۰ هکتار است و ۴۵۰۰ نفر بهره برداراین محصول زراعی می باشند و پیش بینی می شود ۲۲۰۰۰ تن گندم تولیدی شهرستان در۵ مرکزخرید. خریداری و به سیلواس تان حمل می شود

وی ارقام عمده گندم شهرستان را پیشتاز و سیوند برشمرد و گفت ولی ارقام روشن. کویر. سیستان. ارگ. بم و شیراز نیز سطح قابل توجهی ازکشت گندم را به خود اختصاص داده اند.

بخش نظردهی بسته شده است..