شورای شهر اردکان طرح فاضلاب را تعطیل کرد؟!

no-thumbs

بنا بر اعلام سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، فقط در سال ۱۳۹۲ ، تعداد شهرهای دارای پروژه فعال فاضلاب به ۳۰۶ شهر می رسید که از سال ۱۳۹۰ نیز استفاده از توان بخش خصوصی برای اتمام پروژه های فاضلاب به اولویت حتمی وزارت نیرو مبدل گشت بطوریکه فاضلاب شهر اردکان توسط شرکت چادرملو تکمیل خواهد شد و پساب آن ب...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزهر چند چنین پروژه هایی با این حجم دارای اشکالاتی نیز می باشد و باید با تعامل و تاکید بر نظر کارشناسی و بر اساس موازین قانونی در جهت رفع آنها اقدام کرد.
حال که خبر استعفای دسته جمعی اعضای شورای شهر اردکان که سابقه استعفای بی نتیجه قبلی نیز دارند منتشر شده این سوال به ذهن می خورد چگونه آنهم بعد از گذشت حدود نیمی از عمر شورا به چنین جمع بندی رسیده اند آنهم وقتی یکی از مخالفین فعلی، زمانی کلنگ این پروژه را به زمین زده است!
آیا این حرکت بیشتر برای سرپوش گذاشتن بر وضعیت خسته کننده شورا در بین مردم نیست ؟
امیدواریم همه مسولان با عمل به قانون و پیگیری مشکلات به حق مردم ،فارغ از سیاسی کاری ، اقدام کنند.

بخش نظردهی بسته شده است..