مدیرکل کل ارشاد یزد:

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد با بحران مالی مواجه است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفته است این اداره با بحران مالی مواجه شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزعلی غیاثی ندوشن در گفتگو با نشریه محلی بشارت نو یکی از مهمترین دلیل این بحران مالی را،اختلاف برخی از مدیران ارشاد با استانداروقت در دولت قبل عنوان کرده است.

وی گفت:در سال ۸۴که مدیریت ارشاد استان راتحویل دادم بودجه بخش فرهنگی اعتبارات استانی ۲۸۰میلیون تومان بوده است اما در سال ۹۳که باز این اداره را تحویل گرفتم این اعتبارات به ۶۰میلیون تومان رسیده بود.

غیاثی اظهار داشته است:با توجه به  این چالش ها و کسری بودجه و وضع بد اقتصادی کشور،برخی ازتعهدات وزارت خانه هم انجام نشد و امیدوارم که امسال با همکاری مسئولین استان این مشکلات برطرف شود.

این مقام مسئول در ادامه گفته است:بنا ندارم زیاد به گذشته برگردم و به خوب و بد عملکرد دوره های قبل بپردازم ،اما واقعیت این است که رویکرد دولت قبل به تشکل های فرهنگی و هنری ،نگاه انتصابی بود نه انتخابی.

بخش نظردهی بسته شده است..