گردشگری،موتور محرک اقتصادی و کارآفرینی در یزد می باشد

no-thumbs

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت : صنعت گردشگری اگر در استان در مسیر یرنامه ریزی کاربردی قرار گیرد،به عنوان موتور محرک اقتصادی و کارآفرینی در حل بسیاری از معضلات پیش رو موثر واقع خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحمد حسین ریاحی دردیدار با مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان یزد با تاکید بر پویایی صنعت گردشگری،اظهارداشت :این فرصت در استان اگر در مسیر یرنامه ریزی کاربردی قرار گیرد،به عنوان موتور محرک اقتصادی و کارآفرینی در حل بسیاری از معضلات پیش رو موثر واقع خواهد شد.

وی افزود:نگاه ما باید از اجرا به سمت حمایتی شدن حرکت و  در حوزه های کارآفرینی،تعاون و یا در قالب مشاغل خرد با صنعت گردشگری نیز پیوند مناسبی برقرار تا از شرایط ویژه استان نهایت بهره برداری محقق گردد.

ریاحی تصریح  کرد: توسعه ُمشاغل سبز در حوزه های مختلف صنایع دستی و فرهنگ سازی در زمینه تولید محصولاتی که عامه پسند باشد در کنار حفظ نمادها و آثار باستانی استان یزد،اهمیت ویژه ای دارد.

محمد مهدی شرافت،مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و  گردشگری استان نیز در ادامه اظهار داشت:دوران سنت و صنعت سپری شده و باید با کسب مهارت علمی و فنی نوین فرصت های مناسب را به بهره برداری رساند.

وی افزود:در حوزه صنایع دستی دو شیوه اقتصادی محصول محور و بازار محور وجود دارد که در بازار محور باید فنون ایجاد محصولات را به دست آورده و بدانیم مشتریان ما چه سلیقه و نیازی دارند،اما در فرآیند محصول محور،تاکید بر ایده های تولیدی است.

شرافت تصریح  کرد: حوزه گردشگری،چیزی فراسازمانی است که توسعه آن می تواند به عنوان مکمل در کنار بسیاری از پتانسیل های موجود استان به طور بسیار کلیدی عمل نماید.

بخش نظردهی بسته شده است..