فیلم: وضعیت تولید کاشی و سرامیک در استان یزد

استان یزد به عنوان قطب تولید کاشی و سرامیک در ایران شناخته می شود و ایران نیز به همین دلیل در ربته چهارم تولید کاشی در جهان ایستاده است. گزارش خبری از وضعیت تولید این محصول در استان یزد ارائه می گردد.

بخش نظردهی بسته شده است..