مصرف ۷۵ درصد برق شهرستان ابرکوه در بخش کشاورزی

مدیر توزیع برق ابرکوه گفت: باتوجه به اینکه این شهرستان به عنوان قطب کشاورزی استان یزد می باشد ۷۵ درصد انرژی برق این شهرستان در بخش کشاورزی مصرف می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز ابوالفضل اکرمی با بیان این خبراظهارداشت :کشاورزان که منادیان درست مصرف کننده برق هستند می توانند با خاموش کردن چاههای کشاورزی خود در پیک مصرفی برق ( ساعت ۱۲تا ۱۶عصر) از بخشودگی و تخفیفات بهای برق مصرفی برخوردار شوند.

وی : افزود: بیش از ۸۰۰ حلقه چاه کشاورزی شهرستان ابرکوه به سیستم برق مجهز است و باتوجه به شرایط بحرانی از کشاورزان خواست در استفاده بهینه و کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف تابستان جدی باشند.

این مسوول با اشاره به اینکه هزینه برق مصرفی بخش کشاورزی ارزانترین مصارف دیگر بخشها است ، خاطرنشان ساخت: بیشترین مصرف برق در بخش کشاورزی است.

مدیرشرکت توزیع برق ابرکوه تصریح کرد : بهای هرکیلو وات ساعت برق مصرفی در بخش کشاورزی پنج هزار ریال اما دولت بخاطر حمایت از کشاورزان هر کیلو وات ساعت را ۱۲۰ ریال می فروشد لذا باید بخاطر عبور از شرایط بحرانی از این نعمت الهی درست استفاده کنیم .

مدیر توزیع برق شهرستان ابرکوه گفت: مشترکین برق ۱۹میلیارد ریال بابت برق مصرفی بدهکارند که درصورت پرداخت به موقع ومعوقه ها این اداره می تواند به توسعه صنعت برق این شهرستان تسریع بخشد.

وی ادامه داد: صنعت برق شهرستان ابرکوه از سه پست فوق توزیع تغذیه می شود و این توسعه پایداری است برای سرمایه گذاری درصنعت برق که باید در سرمایه گذاری برق دراین شهرستان همسو کشاورزی باشد .

اکرمی افزود: هم اکنون تعداد مشترکین برق این شهرستان ۲۵ هزار و ۵۰۰ مشترک می باشند.

بخش نظردهی بسته شده است..