شناسه خبر: 71216 منتشر شده در مورخ: 1398/02/08 ساعت: 09:06 گروه: اجتماعی
استاندار یزد گفت: اگر توسعه بخواهد سطح زندگی مردم را در ابعاد مختلف ارتقاء دهد، باید از حوزه اجتماعی تاثیر پذیرد و همه ظرفیت های مردمی را به کار گیرد و به جای اتکاء به سرمایه های مادی و کالبدی از جمله معادن، به سرمایه های انسانی و اجتماعی توجه کند.

به گزارش یزدی نیوز و به نقل از روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ استاندار یزد در مراسم راه اندازی مرکز یادگیری و توسعه اجتماعی، اقتصادی شهرستان بهاباد که  در دانشگاه آزاد بهاباد برگزار شد، با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح دستیابی به یک الگوی برنامه ریزی توسعه منطقه ای برای این شهرستان  است گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، در ماه گذشته، اجلاس استانداران با این دستور کار  برگزار شد و در ارتباط با اموری که باید در این حوزه انجام شود بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

"محمدعلی طالبی" ادامه داد: در سراسر کشور، 31 شهرستان کمتر برخوردار از 31 استان کشور انتخاب شدند تا  برنامه هایی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در آنها اجرا شود.
وی با بیان اینکه یکی از مدیران کل استانداری و یک کارشناس برای نظارت بر حسن اجرای این طرح معرفی شده اند خاطرنشان کرد:  امروز شروع اجرای این طرح در مسیر رویکرد اجتماعیِ  برنامه توسعه منطقه ای  در بهاباد است که به واسطه آن شاهد راه اندازی مرکز یادگیری رشته های کارآفرینی در این شهرستان هستیم.
"طالبی" از مشارکت سازمان های مردم نهاد در این طرح خبر داد و عنوان کرد: رویکرد توسعه اجتماعی در  همه سطوح این برنامه مدنظر قرار گرفته و در مسیر توسعه  استان نیز به آن توجه ویژه ای صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه توسعه بدون توجه به ظرفیت های اجتماعی و مردمی امکان پذیر نیست افزود: اگر توسعه بخواهد سطح زندگی مردم را در ابعاد مختلف از جمله بحث شادی و نشاط  ارتقاء دهد، باید از حوزه اجتماعی تاثیر پذیرد و همه ظرفیت های مردمی را به کار گیرد و به جای  اتکاء  به سرمایه های مادی و کالبدی از جمله معادن، به سرمایه های انسانی و اجتماعی  توجه کند.
استاندار یزد تصریح کرد: شهرستان های بافق و بهاباد علبرغم برخورداری از منابع بزرگ معدنی،  مشکلات زیادی دارند چرا که به جای تکیه بر سرمایه های انسانی و اجتماعی، چشم به معادن و کمک دولت داشته اند و از سرمایه های اصلی خود غافل شده اند.
"طالبی" خاطرنشان کرد: شهرستان بهاباد  تجربه اجرای برخی برنامه های توسعه ای در گذشته را دارد و مردم و مسئولان بهاباد نیز با این مفاهیم آشنایی دارند و به همین خاطر مطمئنا مسیر هموارتری برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این شهرستان پیش روست.
استاندار