شناسه خبر: 70402 منتشر شده در مورخ: 1397/12/16 ساعت: 08:33 گروه: اقتصادی
استاندار یزد بر عمومی سازی روش های تامین مالی و بورس در سطح مختلف جامعه با هدف معرفی ظرفیت های جدید تاکید و بیان کرد: پایش مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه های اقتصادی توسط بخش خصوصی ضرورت دارد.

به گزارش یزدی نیوزاستاندار یزد در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان گفت:پایش کارگروه ها و ستادهای مختلف استان توسط بخش خصوصی همچون خانه صنعت،تجربه خوبی برای استان یزد است و این موضوع ضرورت دارد. 

«محمدعلی طالبی» افزود:در کنار ارزیابی عملکردها،پایش روند فعالیت ها و حتی موضوعات مطرح شده در جلسات نیز با مشاوره فکری دستگاه های مختلف می تواند زمینه تحقق نتیجه گیری بهتر و کارآمدی موثرتر را فراهم سازد.
طالبی بیان کرد:کمیته پایش عملکرد ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی از جایگاه مهمی برخوردار است و ضروریست دستگاه های اجرایی استان با این کمیته همکاری مستقیم و مستمر داشته باشند.
وی اظهار داشت:مصوبات و تصمیم گیری های برآمده از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان باید به شکلی تنظیم و هدف گذاری شود که در ردیف اختیارات این استان باشد و برای تحقق این امر لازم است موضوعات در کمتیه ای کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
عالی ترین مقام اجرایی استان خاطرنشان کرد:لازم است جلسات آموزشی روش های تامین مالی  و بورس تداوم داشته و به صورت تخصصی و ویژه در بخش های صنعتی و سایر حوزه ها با معرفی ظرفیت های جدید برگزار و مورد توجه باشد.
طالبی افزود: دوره های آموزشی و آگاهی بخشی با هدف  معرفی ظرفیت های بورس و سرمایه گذاری مالی  برای کارفرمایان و عموم مردم برگزار شود و تبیین ایفای نقش کارآفرینی و لزوم تامین سرمایه در واحدهای آموزش تاکید و از ابعاد مختلف تشریح شود.
استاندار یزد بر تداوم پایش عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی تاکید و گفت:ارزیابی بخش خصوصی از عملکرد سایر کارگروه ها در ستاد همزمان با پایش روند سایر فعالیت ها  و پیشنهاد جدید صورت گیرد.
طالبی در پایان بیان کرد:مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی با موضوع لزوم تامین روپوش مدارس از ظرفیت نساجی و تولیدات استان برای اجرا در  سال جاری دیر تر از فصل مدارس اعلام شد اما این موضوع برای سال آینده در سطح استان اجرایی خواهد شد.
 
 
منبع:استانداری یزد