هشتگ زمینه اشتغال دو هزار نفر در شهرک صنعتی مهریز فراهم شده است