برگزیده شدن دانش آموز میبدی در انتخابات کنگره منطقه ای دبیران کانون های دانش آموزی هلال احمر

عضو کانون دانش آموزی هلال احمر شهرستان میبد به عنوان عضو شورای مرکزی کنگره کانون های دانش آموزی هلال احمر منطقه شرق و جنوب شرق کشور منصوب گردید.

به گزارش یزدی نیوز به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد،  عضو کانون دانش آموزی جمعیت هلال احمر استان یزد شهرستان میبد به عنوان عضو شورای مرکزی کنگره کانون های دانش آموزی هلال احمر منطقه شرق و جنوب شرق کشور منصوب گردید.

در انتخابات کنگره منطقه ای دبیران کانون های دانش آموزی هلال احمر که در اردوهای دوستی در ۴ منطقه طی ۸ مرحله و با حضور ۱۲۰۰ نفر برگزار شد، فاطمه خالصی عضو کانون دانش آموزی هلال احمر شهرستان میبد به عنوان دبیر شورای مرکزی کنگره کانون های دانش آموزی هلال احمر منطقه شرق و جنوب شرق کشور انتخاب گردید.

مشارکت دبیران کانون های دانش آموزی در تصمیم سازی ها ؛ فراهم ساختن بستر مناسب به منظور بهره مندی از ظرفیت دبیران در سطوح بالاتر و تقویت کار گروهی و تیمی در بستر کار تشکیلاتی کانون های دانش آموی از جمله اهداف برگزاری نخستین کنگره دبیران کانون های ‌دانش آموزی هلال احمر است

در همین راستا فاطمه خالصی عضو محترم کانون دانش آموزی جمعیت هلال احمر استان یزد شهرستان میبد به عنوان عضو شورای مرکزی کنگره کانون های دانش آموزی هلال احمر منطقه شرق و جنوب شرق کشور منصوب گردید .

همچنین گسترش نقش جوانان در امور مدیریتی، تصمیم سازی و تصمیم گیری، یکی دیگر از اصلی ترین اهداف تشکیل کنگره کانون های دانش آموزی هلال احمر در کشور است.

بخش نظردهی بسته شده است..