جمعی از اهالی روستاهای دامنه شیرکوه تامین حقابه خود را خواستار شدند

جمعی از اهالی روستاهای دهستان شیرکوه با مراجعه به استانداری یزد تامین حقابه خود را خواستار شدند که در این زمینه از سوی مسئولان استانداری قول مساعد به آنان داده شد.

یکی از اهالی روستای هنزا از روستاهای دامنه شیرکوه مدعی شد: اخیرا برخی افراد از دو راهی ده بالا نسبت به ایجاد کانال و انحراف آب به دره گاهان تفت اقدام کرده اند که این مسئله باعث کاهش حق آبه روستاهای پایین دست شده است.

سعید محمدی ادامه داد: روستاهای پیرامون شیرکوه از جمله باغستان ده بالا،بنستان، هنزا و دیگر روستاهای مسیر است از منابع آب شیکوه دارای حقابه هستند و آب این سرچشمه پس از عبور از این روستاها به مهریز، رحمت آباد، محمدآباد و ملاباشی یزد می رسیده است.
وی با بیان اینکه سال ها جریان آب در این مسیر برقرار بوده و کشاورزان مسیر از آن بهره برده اند، مدعی شد: ایجاد کانال و انحراف مسیر آب، باعث خسارت کشاورزان زیادی بخاطر یک ماه انتقال آب به دره گاهان تفت برای بلیط فروشی و درآمد در آن محل شده است و لذا در این زمینه حق آبه تعداد زیادی کشاورز نادیده گرفته شده است .
افراد حاضر در استانداری خود را نمایندگان بیش از بیست روستای مسیر جریان آب از شیرکوه معرفی کردند، که بر اساس اعلام مسئولان استانداری موارد اعلام شده از سوی آنان پس از بازدید منطقه، بررسی و در صورت عدم رعایت حقوق قانونی آنان این معضل رفع می شود .

منبع:ایرنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..