«فرصتی برای ارائه ایده‌های نانویی» دستمایه برگزاری رویداد علمی ستاد نانو

ستاد توسعه نانو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری دومین رویداد سخنرانی علمی خود را با موضوع «فناوری نانو فرصتی برای ارائه ایده‌های کارآمد» برگزار می‌کند.

به گزارش یزدی نیوزبه نقل از ستاد نانو. دومین رویداد سخنرانی نانویی با حضور ۹ سخنران در روز ۲۹ دی‌ماه جاری با محوریت ارائه سخنرانی‌های کوتاه ۹ دقیقه‌ای با موضوع «فناوری نانو فرصتی برای ارائه ایده‌های کارآمد» برگزار می‌شود.

سخنرانان این رویداد محققانی از دانشگاه اصفهان، دانشگاه یزد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی زنجان، دانشگاه جهرم، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان خواهند بود.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..