معاون بهداشتی وزیر بهداشت:

افزایش نیرو در خانه بهداشت بهاباد در دستور کار وزارت بهداشت است

معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: ارائه خدمات پایدار بهداشتی در بهاباد با افزایش نیرو در مراکز بهداشتی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش یزدی نیوز، حسین فرشیدی در حاشیه بازدید از مراکز بهداشتی بهاباد اظهار داشت: این شهرستان از لحاظ بهداشتی عالی است ولی از لحاظ درمانی مشکلات و کمبودهایی وجود دارد.

وی ادامه داد: ماه گذشته تمام بخش‌های بهاباد در وضعیت آبی کرونایی بود و این نشان از کار قابل تقدیر بهداشت دارد.

فرشیدی با اشاره به اینکه در حوزه بهداشت مشکل چندانی نداریم، افزود: در برخی از مناطق شهرستان کمبود خانه بهداشت وجود دارد و یا نیاز به افزایش نیرو است که برای ارائه خدمات پایدار بهداشتی این دو موضوع در دستور کار قرار گرفت.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت همچنین در بازدید از بیمارستان حکیم بهابادی گفت: نیاز به ارتقا سطح خدمات درمانی این بیمارستان در بازدید امروز نمایان بود.

فرشیدی با تاکید بر ارتقا خدمات اورژانس افزود: باید تلاش شود انتقال بیمار به خارج از شهرستان به حداقل برسد و این موضوع نیاز به ایجاد فرآیند افزایش بخش‌ها و خدمات را دو چندان می‌کند.

وی عنوان کرد: در واقع این بیمارستان باید چهار رشته اصلی زنان، اطفال، داخلی و جراحی را داشته باشد ولی متأسفانه بخشی از آن ارائه نمی‌شود پس بیمارستان کامل نیست.

فرشیدی با اشاره به حضور کامل متخصصان جراحی و زنان در این بیمارستان تصریح کرد: اگر بتوانیم راهکارهای تأمین نیروی تخصصی را فراهم کنیم آن وقت، بیمارستان مجهز و آماده خدمت است.

وی با تاکید بر حضور رادیولوژی و سونوگرافی یک یا دو روز در هفته یادآور شد: این بیمارستان به بخش‌های جانبی و پشتیبان مثل زباله سوز نیاز دارد و با حمایت‌ها، تا پایان سال این مشکل برطرف می‌شود و ارائه خدمات ارتقا می‌یابد.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..