درخشش یزدیها در شاخصهای عملکردی حوزه جوانان

معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جونان در ارزیابی عملکرد سالانه ادارات کل استان‌ها، استان یزد را حائز رتبه دوم کشور دانست.

معاونت امور جوانان ارزیابی عملکرد ادارات کل استانی با هدف سنجش موفقیت در تحقق اهداف و انجام وظایف مطابق قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را منتشر کرد.

این ارزیابی سالیانه و بر اساس شاخص های اختصاصی معاونت امور جوانان و مجموع شاخص های دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان، دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، اداره کل مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه جوانان و اداره کل طرح های ملی و فراگیر بوده است.

بر این اساس، استان‌های آذربایجان شرقی، یزد و ایلام به ترتیب در رده های اول تا سوم این ارزیابی قرار گرفتند.

به گزارش یزدی نیوز و به نقل از ورابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان یزد، البته در این ارزیابی، خراسان رضوی، بوشهر و تهران هم جزو استان‌های ضعیف محسوب شدند.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..