نگاه بین المللی به توسعه زیرساخت ها و استعدادیابی در شمشیربازی یزد

رئیس هیات شمشیربازی استان یزد توسعه زیرساختهای استاندارد و استعدادیابی را دو رویکرد این هیات ورزشی با نگاه به عرصه های بین المللی ذکر کرد.

«علی آسایش» مهمترین مشکل ورزش شمسیربازی در رقابت با سایر استانهای صاحب عنوان را کمبود تجهیزات و زیرساختها عنوان واظهار کرد: متاسفانه زیرساخت موجود شمشیربازی استان یعنی سالن اختصاصی این ورزش در یزد از استانداردهای لازم و مناسبی برای تمرینات و حتی مسابقات برخوردار نیست لذا در وهله اول تلاش داریم ساخت کمپینگ بین المللی تمرینات شمشیربازی استان را دنبال کنیم.

وی افزود: در همین راستا نیز مکانی جانمایی شده و امسال با اختصاص دو میلیارد تومان ساخت این مجموعه در دستور کار قرار دارد.

آسایش از اهتمام جدی هیات به امر استعدادیابی برای جلو افتادن از رقبا خبر دارد و ابراز امیدواری کرد با آماده شدن زیرساخت های مورد نیاز و برنامه ریزی برای استعدادیابی با نگاه به عرصه های بین المللی شاهد موفقیتهای روزافزون در شمشیربازی استان باشیم.

رئیس هیات شمشیربازی استان در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه ساختارهای فنی و داوری خوبی در هیات شمشیربازی استان داریم ولی تلاش این ساختارها را تقویت کنیم.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..