بررسی نحوه مصرف گاز و تنظیم دمای ادارات استان یزد

مسئول ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت گاز استان یزد: بر اساس دستور العملی که به همه ادارات ابلاغ شده به منظور صرفه جویی در مصرف گاز در فصل سرد دمای ساختمان ادارات نباید از ۱۸ درجه بیشتر شود.

به گزارش یزدی نیوز، برقی افزود:اداراتی که این دستور العمل را رعایت نکنند در مرحله اول تذکر خواهند گرفت و در مرحله بعد انشعاب گاز آن اداره قطع خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سی درصد مصرف گاز ادارات استان یزد به بخش خانگی اداری و تجاری اختصاص دارد که اگر یک درجه دمای هوای این بخش کمتر شود تا ۶ درصد در مصرف گاز صرفه جویی خواهد شد.

برای بررسی میزان مصرف گاز و چگونگی رعایت این دستورالعمل، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما و کارشناسان شرکت گاز به چند اداره استان یزد سر زدند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..