یک کارشناس تحول جمعیت:

قوانین جوانی جمعیت نیازمند پیوست جدی فرهنگی رسانه‌ای است

نویسنده و کارشناس تحول جمعیت ضمن تاکید بر لزوم تغییر برخی گزاره‌های سالهای اخیر در مورد مبحث جمعیت،‌ از ملزومات به نتیجه رسیدن رویداد و قوانین جوانی جمعیت را برخورداری آنها از یک پیوست جدی فرهنگی_رسانه‌ای خواند.

«صالح قاسمی» در حاشیه رویداد ملی مسیر نجات که میزبانی یزد طی مدت سه روز در جال برگزاریست،‌  در رابطه با اهمیت برگزاری رویدادهای تحول جمعیتی در کشورمان، گفت: این قبیل رویدادها که باعث هم افزایی و شکل گیری تجارب موفق اقلیم‌ها و اقوام مختلف می‌شود، در پیشبرد اهداف جمعیتی بسیار تأثیرگذار هستند.

وی با اشاره به اهمیت بازنگری در انگاره‌ها و گزاره‌های سال‌های اخیر در رابطه با مبحث جمعیت، گفت: باید بطور جدی در انگاره و گزاره‌هایی همچون «فرزند کمتر، تربیت بهتر» تردید شود و آن‌ها را به صورت جدی بازنگری کنیم.

این کارشناس در ادامه افزود: دیگر رفتار غلط مرسوم در جامعه ما در خصوص فرزندآوری، تمرکز بر اموری همچون مشقت، هزینه و مشکلات فرزندآوری و بی‌توجهی به مزیت و محاسن آن همچون ایجاد حس نشاط و افزایش احساس مسئولیت پذیری، کاهش ریسک طلاق عاطفی و تکامل بیشتر شخصیتی والدین است.

قاسمی در پایان با اشاره بر اینکه مشوق‌های اقتصادی به تنهایی بر تحول جمعیت تاثیر گذار نخواهند بود، بیان کرد: به نتیجه رسیدن این رویداد و قوانینی همچون قوانین جوانی جمعیت نیازمند یک پیوست جدی فرهنگی_رسانه‌ای هستند.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..