رئیس کمیسیون امورداخلی:

پارلمان اروپا جز هزینه دستاورد دیگری برای ایران نداشته است

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: ما هیچ انتظاری از دولت های اروپایی نداریم چراکه اروپایی ها وابسته به آمریکا بوده و همواره در زمین آنها بازی می کنند.

محمدصالح جوکار ، با اشاره به اقدام پارلمان اروپا مبنی بر قطع ارتباطات و گفتگوهای مستقیم میان این نهاد اروپایی و ایران بیان کرد: رفتارهای غیر عرف دیپلماسی توسط اروپایی ها در جریانات اخیر کاملا مشهود است. رفتار برخی از دولتمردان اروپایی با هیچ پروتکلی در سطح بین الملل همخوانی ندارد.

رفتار اروپایی ها حاکی از کینه عمیق آنان است

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور در ادامه با بیان اینکه وزارت خارجه باید اولتیماتوم جدی و هشدار لازم را به اروپایی ها بدهد، اظهار کرد: رفتار اروپایی ها نشان دهنده عمق کینه آنان به سیاست جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حقوق محرومان بوده است. در یک مقطع زمانی اروپایی ها تصمیم گرفتند که سفرای خود را از ایران خارج کنند و در وهله بعدی زمانی که به آنها پیشنهاد بازگشت داده شد همگی همراهی کردند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پارلمان اروپا تا به امروز جز هزینه چیز دیگری برای جمهوری اسلامی نداشته است و دستاوردی از ناحیه پارلمان اروپا به ایران نرسیده است. اروپایی ها وابستگی جدی به آمریکا دارند و سیاست های آنها با سیاست ها آمریکایی تنظیم است. ما هیچ انتظاری از دولت های اروپایی نداریم. حتی در مذاکرات نیز اروپایی ها نقش پلیس بد را بازی کرده و در زمین آمریکا بازی کردند.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..