کمک به کودکان سرطانی در مهریز

یکصد وپنجاه میلیون ریال در این خصوص به کودکان اختصاص یافت.

به گزارش یزدی نیوز رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مهریز گفت: جمعی از کارکنان بنیاد مسکن مهریز مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال به موسسه محک یزد جهت درمان کودکان سرطانی کمک کردند.

زارعین افزود:این کار خیر با هدف درمان کودکان سرطانی که هزینه درمان آن‌ها افزایش یافته است و همچنین رویه‌ای در ادارات و سازمان‌ها و نهاد‌ها انجام شده است.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..