رشد ۲.۵ درصدی ولادتها در استان یزد/ثبت ۶۰۴ مورد چند قلوزایی در سال گذشته

آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که استان یزد در سال گذشته با ثبت ۱۸ هزار و ۳۹۲ ولادت، رشد ۲.۵ درصدی این رویداد حیاتی را در مقایسه با سال قبل از آن رقم زده است.

کاهش نسبت جمعیت جوان و مولد در کشور و از سوی دیگر گسترش روز افزون جمعیت سالمندی، هشدار بزرگی برای پیری جمعیت است چرا که سالمندی جمعیت عواقب متعددی به دنبال دارد لذا نگرانی در این باره موجب اهتمام جدی دولتمردان به حمایت از سیاست‌های جمعیت و افزایش فرزند شده است.

البته در این راستا دولت و مجلس، مشوقها و سیاستهای مختلفی را برای فرزندآوری بیشتر در نظر گرفته‌اند ولی براساس آمارهای کشوری هنوز نرخ رشد موالید حداقل در استان یزد روند صعودی چشمگیری به خود نگرفته است به طوری که بنا بر آمارها نرخ رشد موالید در سال گذشته و در مقایسه با سال قبل از آن، تنها ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد و به تبع آن نرخ رشد جمعیت استان نیز کند است.

هرچند براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در آبان ۱۳۹۵، جمعیت استان یزد یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۵۳۳ نفر بوده ولی تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد که جمعیت استان طی این شش سال، اندکی از یک میلیون و ۲۵۲ هزار و ۲۰۰ نفر فراتر رفته که شامل ۶۴۱ هزار و ۳۰۰ مرد و ۶۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر زن است.

تعداد کل خانوارهای استان بر اساس این آمارها، ۳۸۰ هزار و ۱۰۰ نفر است که ۳۲۹ هزار خانوار شهری و ۵۱ هزار و ۱۰۰ خانوار نیز روستایی هستند.

آمارها نشان می دهد که بیشترین جمعیت استان به ترتیب مربوط به شهرستان‌ یزد با ۸۲۵ هزار و ۸۰۰ نفر، اردکان با ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر و میبد با ۱۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر است و کمترین آن نیز به شهرستان تازه تاسیس مروست به میزان ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر تعلق دارد.

البته افزایش جمعیت استان در این سالها می‌تواند به دو دلیل عمده رقم خورده باشد؛ برآیند ولادت و فوت از یک سو و برآیند مهاجرت از سایر نقاط کشور به یزد و مهاجرت ساکنین یزد به سایر نقاط کشور که در این میان ولادت، نقش مستقیم و بسزایی در رشد و افزایش جمعیت داشته و بر همین اساس نیز همواره یکی از مهم‌ترین رویدادهای حیاتی محسوب می‌شود.

بر طبق آمارهای ثبت‌شده در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۸ هزار و ۳۹۲ ولادت در سطح استان به ثبت رسیده‌ که به نسبت سال گذشته به میزان ۲.۵ درصد افزایش داشته‌ است.

بنا بر سالنامه آماری پارسال استان یزد که به تازگی منتشر شده است، از مجموع بالغ بر ۱۸ هزار موالید سال گذشته استان تعداد ۹ هزار و ۴۰۸ نفر مرد و هشت هزار و ۹۸۴ نفر زن هستند و بر این اساس نسبت جنسی بدو تولد در استان یزد برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۴.۷ اسن به عبارتی در ازای تولد هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۴.۷ پسر متولد شده‌ است.

بالاترین نسبت جنسی مربوط به شهرستان اشکذر به مقدار ۱۱۴.۶ و پایین‌ترین نسبت جنسی مربوط به شهرستان بهاباد با مقدار ۸۱.۸ است.

آمارها میزان خام ولادت در استان را در سال گذشته با رشد ۱.۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵.۹ درصد به‌ ازای هر یک هزار نفر جمعیت نشان می‌دهند که در این رابطه شهرستان بافق با میزان خام ولادت ۲۰ و میبد با میزان خام ولادت ۱۹ رتبه‌های اول تا دوم را میان شهرستان‌های استان در اختیار دارند.

براساس گزارش‌ها، بیشترین فراوانی ولادت‌های رخ داده مربوط به مادران ۳۰ تا ۳۴ سال و پس‌ از آن مادران ۲۵ تا ۲۹ سال بوده که البته این الگو در مناطق شهری و روستایی نیز یکسان بوده‌ است. همچنین شش رویداد ولادت برای مادران زیر ۱۵ سال و یک رویداد ولادت برای مادر بالای ۵۰ سال در سال گذشته به ثبت رسیده‌ است.

در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۰۴ ولادت ثبت‌ شده نیز حاصل از چندقلوزایی بوده‌ که از این تعداد ۲۸۸ مورد دوقلو، هشت مورد سه‌ قلو و یک مورد چهار قلو است.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..