طرح های عمرانی میبد زیر ذره بین بازرسان

از آغاز امسال تاکنون فعالیت دو طرح عمرانی در شهرستان میبد به علت عدم رعایت نکات ایمنی متوقف شده است.

به گزارش یزدی نیوز رئیس نظام مهندسی شهرستان میبد به مناسبت هفته ایمنی گفت: طرح های عمرانی قبل از ساخت باید از نظر ساختار مورد بررسی قرارگیرد.

صباغی که خود یکی از طراحان نامی در استان یزد و میبد است افزود: پروژه‌ها باید قبل از ساخت هم در مسائل زلزله، آتش سوزی، طوفان و حوادث طبیعی و بار‌های درحین اجرا توانایی مقاومت را داشته باشد و این مسائل تحت نظر طراحان و ناظرین دارای تخصص، قابلیت اجرا و تصمیم گیری را دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل طرح های عمرانی بزرگ مسائل اجتماعی آن است اظهارداشت: در طرح های عمرانی عظیم، علم مهندس روز، مطالعات اجتماعی، بعد مهاجرتی و اقتصادی باید قبل از اجرای پروژه مورد توجه قرارگیرد تا بعد از بهره برداری شاهد مخاطرات اجتماعی و اقتصادی آن نباشیم.

شهردار میبد هم گفت: درسال بیش از ۵۰۰ پروانه در شهرستان میبد از سوی شهرداری برای ساخت و ساز‌ها صادر می‌شود که عمدتا این ساختمان‌ها یک یا دو طبقه است و طرح هایی گا‌ها بزرگ هم درسطح شهر درحال احداث است.

بهارستانی افزود: شهرداری مرجع صدور پروانه برای اجرای پروژه ها است که از نظر زیربنایی، ایمنی و کاربری‌ها و نقشی که این پروژه‌ها در شهر دارند در طرح تفضیلی و جامع و کمسیون ماده پنج نقش دارد.

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میبد هم بازدید از طرح های عمرانی و کارگاهی و بررسی سطح رعایت ایمنی آن را از وظایف ذاتی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خواند و گفت:از آغاز امسال تاکنون فعالیت دو طرح عمرانی را به علت عدم رعایت نکات ایمنی متوقف کرده ایم.

سید احمد علایی گفت: همچنین طی بازرسی‌هایی که داشتیم دو کارگاه که دارای دستگاه‌های خطرناک بودند با انجام مکاتباتی با دستگاه قضا، پلمپ آن را دردستورکار قرار داده ایم.

علایی با توصیه کارگران ساختمانی به استفاده از کفش کار و کلاه ایمنی افزود: از اول امسال تاکنون حدود ۱۰ نفر درطرح های کارگاهی و عمرانی و ساخت و ساز سانحه دیده و یک نفر فوت و بقیه به قطع عضوی از بدن شده اند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..