تاکید استاندار یزد بر وصول سهم قانونی استان از معادن

استاندار یزد ضرورت رعایت «ملاحظات زیست محیطی» و«حقوق مردم» توسط معادن را یادآور شد و گفت: اراده استان بر وصول سهم قانونی استان از معادن است.

«مهران فاطمی» در نشست شورای معادن استان یزد با اشاره به تاکید مستمر استان بر «رعایت ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی» در بحث بهره برداری از معادن، گفت: با وجود حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان و معادن اما تاکید اصلی ما بر رعایت تمامی ملاحظات و به ویژه حقوق مردم است.

وی در ادامه با بیان این که معادن جزء انفال و انفال سرمایه ملت است، اظهار کرد: فعالیت صنایع و معادن در کنار محاسن خود، برخی آسیب‌های عمومی و اجتماعی را به همراه دارد لذا در عین حمایت از کارآفرینی و سرمایه گذاری باید با اقناع فعالان این حوزه و با تعامل و همفکری به دنبال ایجاد فهم مشترک جهت کاهش حداقلی آسیب‌ها باشیم.

استاندار با بیان اینکه اراده استان بر وصول سهم قانونی استان از معادن است، خاطرنشان کرد: با وصول این سهم می توان از این ظرفیت برای اجرا و تقویت زیرساخت های منطقه استقرار معدن و پیشبرد برخی اهداف و برنامه های استان بهره برد.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..