صدور و تمدید بیش از ۱۵۰ پروانه استاندارد در یزد

مدیرکل استاندارد استان یزدگفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۵۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادر و تمدید شد.

به گزارش یزدی نیوز محمدرضا زارع بنادکوکی در نشست بررسی عملکرد حوزه اجرای استاندارد اداره کل گفت: طی این مدت ۴۸ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادر شده است، ضمن این که هشت مورد صدور مجوز استاندارد را نیز در گزارش عملکرد حوزه نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در راستای شرح وظایف کل و جزئی ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و لزوم پایش مهلت و تاریخ اعتبار پروانه‌های صادره، ۹۸ پروانه استاندارد اجباری و تشویقی نیز پس از انقضای اعتبار قانونی سه ساله و طی مراحل قانونی تمدید شد.

مدیرکل استاندارد استان یزد تصریح کرد: طی مدت گفته شده ۴۵ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی باطل شد که از این تعداد ۳۷ فقره اجباری و مابقی تشویقی بوده است، کارشناسان ذیربط با بررسی‌هایی که انجام داده اند به دنبال کاهش این عدد هستند.

زارع بنادکوکی در خصوص تعلیق پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صورت گرفته گفت: با وجود میل باطنی کارکنان حوزه اجرای استاندارد اداره کل، طی این مدت پنج مورد تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری را پشت سر گذاشته ایم که ناچیز بودن این آمار، نشانه رشد شاخص‌های کیفی و اهتمام بیشتر تولید کنندگان به مقوله استاندارد بوده است.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..