آگهی مزایده عمومی | شرکت فولاد آلیاژی ایران |شماره ۱۵/۱۴۰۱

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۵/۱۴۰۱

شرکت فولاد آلیاژی ایران درنظر دارد فروش حدود ۵۰۰۰ تن پوسته اکسیدی را براساس شرایط مندرج در اسناد ، از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اسناد به سایت این شرکت به آدرس‌ www.iasco.ir (قسمت خرید و تامین کنندگان، مناقصه‌ها- مزایده‌ها) مراجعه نمایند .

زمان بازدید: روزهای غیر تعطیل (شنبه تا چهارشنبه) از تاریخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۱ لغایت ۱۱/۰۴/۱۴۰۱ از ساعت ۸ لغایت ۱۵ به آدرس: یزد- جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر ۲۴ جاده فولاد- شرکت فولاد آلیاژی ایران (با هماهنگی قبلی با آقای نیکخواه تلفن ۳۱۲۲۲۵۲۸-۰۳۵)

پیشنهادها می‌بایست تا ساعت ۱۲روز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱ به دبیر خانه محرمانه شرکت واقع در محل کارخانه تحویل گردد.

شرکت فولاد آلیاژی ایران – مدیریت امور خرید

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..