مطالبات فرهنگیان استان یزد به کنگره ملی معلمان می‌رود

در نشست هیئت‌های اندیشه ورز فرهنگیان استان یزد، ۹ کمیسیون تخصصی برای جمع بندی دغدغه‌های حوزه تعلیم و تربیت تشکیل شد.

به گزارش یزدی نیوز رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان گفت: کمیسیون‌های تخصصی شامل کمیسیون منابع انسانی، منزلت و معیشت معلم، برنامه‌های درسی و محتوای آموزشی، برنامه‌های فرهنگی، پرورشی و تربیت بدنی، مدیریت و راهبری، منابع انسانی و زیرساخت ها، عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر، تشکل‌های صنفی انقلابی فرهنگیان و همچنین بازنشستگان است.

حمیدرضا ایمانی افزود: این کمیسیون‌ها با حضور فرهنگیان و کارشناسان آموزشی از سراسر استان یزد تشکیل شده تا نظرات و مطالبات فرهنگیان در حوزه‌های مختلف جمع بندی و پس از تصویب نهایی به کنگره ملی معلمان ارسال شود.

کنگره ملی معلمان به منظور رفع دغدغه‌های فرهنگی و آموزشی نظام تعلیم و تربیت، تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..