آگهی مزایده عمومی| شرکت فولاد آلیاژی ایران |شماره های ۰۷/۱۴۰۱ – ۰۸/۱۴۰۱

آگهی مزایده عمومی شماره های ۰۷/۱۴۰۱ – ۰۸/۱۴۰۱

شرکت فولاد آلیاژی ایران درنظر دارد فروش ۲ گروه کالاهای ضایعاتی و مستعمل (شامل دستگاه سند بلاست، دستگاه جوش، سنگ ساب، حدیده برقی، لوله خم کن، میلگرد بر، دستگاه تست و ۱۸ ردیف اقلام برقی و ۲ ردیف کابل) به شرح جدول پیوست را براساس شرایط مندرج در اسناد ، از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اسناد به سایت این شرکت به آدرس www.iasco.ir (قسمت خرید و تامین کنندگان، مناقصهها- مزایدهها) مراجعه نمایند .
زمان بازدید: روزهای غیر تعطیل (شنبه تا چهارشنبه) از تاریخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۱ لغایت ۳۰/۰۳/۱۴۰۱ از ساعت ۸ لغایت ۱۵ به آدرس: یزد- جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر ۲۴ جاده فولاد- شرکت فولاد آلیاژی ایران (با هماهنگی قبلی با آقای نیکخواه تلفن ۳۱۲۲۲۵۲۸-۰۳۵)
پیشنهادها میبایست تا ساعت ۱۲روز ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ به دبیر خانه محرمانه شرکت واقع در محل کارخانه تحویل گردد.

بخش نظردهی بسته شده است..