مدیر سازمان نظام پزشکی یزد:

مشکلی برای صدور نسخه الکترونیک در یزد نداریم

مدیر سازمان نظام پزشکی یزد گفت: زیرساخت‌های صدور نسخه الکترونیک برای تمامی پزشکان استان یزد فراهم است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

مجید صفار  با اشاره به اینکه اجرای طرح نسخه الکترونیک همانند بسیاری از طرح های جدید در ابتدا با مقاومت هایی از سوی پزشکان مواجه شد، اظهار داشت: پس از مدتی با فراهم شدن زیرساخت‌ها، استقبال پزشکان از این طرح افزایش یافت.

وی عنوان کرد: حدود دو سال پیش، زیرساختهای طرح به طور کامل فراهم نبود به همین دلیل نگرانی هایی وجود داشت اما اکنون تمام زیرساختها فراهم است و نسخه الکترونیک برای تمام پزشکان یزدی آماده شده است.

صفار ادامه داد: در حال حاضر هیچ مشکلی در استان یزد برای صدور نسخه الکترونیک وجود ندارد و هر پزشکی که در این زمینه درخواست داده، نسخه الکترونیک را دریافت کرده است.

مدیر سازمان نظام پزشکی یزد یادآور شد: در حال حاضر حدود ۲ هزار پزشک دارای پروانه مطب در استان یزد فعالیت می کنند که بستر صدور نسخه الکترونیک برای تمامی آنها فراهم است.

وی با اشاره به رضایت پزشکان یزد از اجرای این طرح اظهار داشت: اجرای این طرح در استان یزد ۱۰۰ درصدی شده و تقریبا پزشکی که نسخه الکترونیک در یزد صادر نکند، نداریم.

صفار، اجرای این طرح را در کاهش خطاهای احتمالی در دریافت دارو از داروخانه ها بسیار موثر دانست و گفت: این طرح هم برای پزشکان هم بیماران و هم متصدیان داروخانه ها آثار مثبتی داشته است.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..