برگزاری کارگاه اقناع سازی واکسیناسیون دانش آموزان در مهریز

کارگاه آموزشی اقناع سازی جهت انجام واکسیناسیون کرونا برای دانش آموزان با حضور مدیران مدارس مهریز برگزار شد.

به گزارش یزدی نیوز، سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز با تاکید بر اقناع‌سازی والدین برای انجام واکسیناسیون کرونا برای دانش آموزان گفت: با توجه به حضوری شدن مدارس برای استقبال از دانش آموزان لازم است الگوی آموزشی متناسب با شرایط کرونا و هماهنگ با تصمیمات ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا به کار گرفته شود.

دکتر پورمازار افزود: با توجه به تسریع روند واکسیناسیون در کشور و برنامه‌ریزی برای واکسینه شدن دانش آموزان، مهم‌ترین موضوع اینست که اقناع‌سازی والدین نسبت به دریافت واکسن فرزندان انجام شود و زمینه اعتماد و اطمینان لازم در خانواده‌ها برای حضور فرزندان در مدارس شکل بگیرد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز تصریح کرد: با تبیین و روشنگری می‌توان اعتماد والدین را جلب و آنان را همراه کرد.

وی ادامه داد: مورد دیگری که باید در مدارس به آن توجه شود، ارائه آموزش‌های مرتبط با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به دانش آموزان و کادر آموزشی است چرا که با وجود گستردگی واکسیناسیون همچنان رعایت موارد بهداشت فردی و اجتماعی در اولویت قرار دارد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..