انتصاب فرمانداران خاتم و مهریز

وزیر کشور در احکامی جداگانه، فرمانداران خاتم و مهریز را منصوب کرد.

به گزارش یزدی نیوزاحمد وحیدی طی حکمی علی اکبریان را به سمت فرماندار شهرستان خاتم منصوب کرد.

وی در پیامی جداگانه، محمد دهقان بنادکی را نیز به سمت فرماندار شهرستان مهریز منصوب کرد.

اکبریان و دهقان بنادکی پیش از این به عنوان سرپرستان فرمانداری این دو شهرستان مشغول به فعالیت بودند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..