اجرای طرح ملی ساماندهی مشاغل اتباع غیرمجاز درمیبد

مدیر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میبد: اگر کارفرمایی اتباع غیرمجاز که دارای کارت اشتغال نیستند به کارگرفته باشد ، جریمه خواهد شد.

به گزارش یزدی نیوز ،محدودیت نداشتن فعالیت اصنافی مانند قالیشویی و ضایعات موجب گسترش روز به روز این کارگاه‌ها در شهرستان میبد به ویژه در مسیر‌های گردشگری شده است.

حجت الله خلیلی رئیس صمت میبد در گشت مشترک طرح ساماندهی مشاغل اتباع خارجی در میبد، گفت: درحال حاضر ۱۷ کارگاه ضایعات دارای پروانه در میبد فعالیت دارند که آمار‌های غیر رسمی حاکی از آن است که تعداد این کارگاه‌ها بیش از ۸۰ کارگاه است.

خلیلی با بیان اینکه ۱۰ واحد قالیشویی دارای پروانه هم در میبد فعالیت دارند، تصریح کرد: در اکثر این کارگاه‌ها اتباع خارجی مشغول به کارهستند که بیشتر این افراد کارت اشتغال ندارند.

وی گفت: فعالیت کارگاه‌های جمع آوری ضایعات در محدوده شهری و به ویژه درمسیر گردشگری، سیمای شهر را مخدوش می‌کند و باید شهرداری و دیگر ارگان‌ها برای ساماندهی این صنف، به فکر ایجاد شهرک ضایعات درخارج از شهر باشند.

مدیر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میبد، هم گفت: در اجرای گشت مشترک، هدف شناسایی اشتغال غیرمجاز اتباع است و اگر مشاهده شود کارفرمایی افراد غیرمجاز که دارای کارت اشتغال نیستند به کارگرفته، جریمه خواهد شد.

علائی افزود: خوشبختانه در کارگاه‌های صنایع غذایی و بهداشتی نیروی غیرمجاز نداشتیم و افرادی هم که درمشاغل سخت بدون کارت فعالیت داشتند در این گشت مشترک اعمال قانون شدند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..